Vítám Vás na stránkách společnosti Sekan s.r.o.
oblast  Zdraví od základu.

Jmenuji se Milan Dominik Šimčák a celostní medicínou jsem se začal zabývat v roce 1997  kdy jsme řešili velmi vážné až existenční záležitosti. Tenkrát jsme jeli k jednomu léčiteli a ten mi od samého počátku říkal kolego. V té době jsem nebyl jeho kolegou a už vůbec jsem se nezajímal o možnosti celostního přístupu ke zdraví. Nedalo mi to a tak jsem se zeptal proč mi říká kolego. Prozradil mi že ze mě cítí potenciál  pomáhat lidem při jejich cestě ke zdraví. Zeptal jsem se dostal informaci a nechal ji být.

Za asi půl roku jsem se dostal s jednou společností pro kterou jsem tenkrát pracoval na výjezdní seminář na Filipíny. Zde s námi jel šaman, který nás zasvěcoval do základních tajů práce s energiemi a tak jsme v podvečer na pláži posílali energie na dálku, učili se cítit energii a směrovat ji na místo určení.
Tato zprvu zábava mne nadchla a tak jsem si vzpomněl na jednoho léčitele který mi před půl rokem říkal kolego. Po návratu jsme spolu začali spolupracovat on mi předával své zkušenosti a já je absorboval. Tak to byly moje začátky.

Následně jsem absolvoval různá školení, kurzy a semináře tak abych mohl rozvíjet svou oblast předurčení. To je abych rozvíjel hlavně své silné stránky.

Postupem doby se k masážím přidalo zasvěcení do REIKI I, II, III a mistr. Shambala 1024, Homocystein, Plazmová terapie, Spinová technologie regenerace organismu, Tibetské mísy a další...

A v roce 2007 jsem se celé záležitosti začal věnovat naplno. Stále jsem nalézal nové a nové oblasti které zapadaly do celkového systému hojnosti, zdraví a pohody.  

A od té doby dělám vše pro svůj další rozvoj tak aby moji klienti dostali co nejlepší péči.

Kombinací různých technik a technologií, obnovujeme zdraví tím, že harmonizujeme organizmus.

Na celém světě není nic silnější než náš imunitní systém !!!!

Objednejte se a zhodnotíte jací jsme.

Tel:  +420 602 761 008